Almanya Öğrenci Vizesi

ALMANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

 • PASAPORT

Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır. Pasaport on yıldan eski olmamalı(uzatmakabul edilmemekte). Pasaportunenaz iki boş sayfasıolmalıdır. Resimli sayfası ve son 3 yıliçerisindeki vizelerinize (Schengen ülkeleri, İngiltere,ABD, Kanada,Avustralya, Kore, Japonya,YeniZelanda)aitfotokopiler gerekmektedir. Geçerliliği sona ermişeskipasaportlarda başvuru sırasında gösterilmelidir.

 • BAŞVURU FORMU

Başvuru Formundayeralan kişisel alanlareksiksiz doldurulmuş olmalıdır. Geri kalan bölümler Sempa Yurtdışı Eğitim tarafındandoldurulacaktır.

18yaşındanküçük başvuru sahiplerinin formlarınınson sayfasıhem annehem baba tarafından mutlaka imzalanmış olmalıdır.

 • BİOMETRİK FOTOĞRAF

Biometrik özelliklere uygun, rötuşsuz, fonu beyaz, 6 aydan eski olmayan, 35×45 mm ebatlarında ve tüm yüzün net göründüğü 1 adet fotoğraf gereklidir.

 • SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI (Sempa tarafından yapılacaktır)
 • VİZE HARCI

135 € olup evraklar ile beraber Sempa Yurtdışı Eğitim’e elen teslim edilmesi rica edilir.

 • OTEL VE KONAKLAMABELGELERİ
 • UÇAK BİLETİ
 • YURTDIŞINDAN GELEN DAVETIYE, OKUL YAZISI VB. (gidiş amacınızı kanıtlayan belge)
 • VUKUATLI NUFUS SURETI (Aile tablosu)
 • VEKALETNAME (Yetki Belgesi)

Başvurunuzun acente tarafından yapılabilmesi için 18yaşını doldurmamış kişiler için hem Anne hem de Babası tarafından imzalı iDATA vekaletname evrakı sunulmalıdır.

 • MUVAFAKATNAME ASLI VE FOTOKOPİSİ

Reşitolmayançocuklariçinhemannehemdebabadannoter onaylı,son 6ayiçerisindeçıkartılmış muvafakatname aslı ve fotokopisi gerekmektedir. Muvafakatnamede ALMANYA’ya gidileceği bilgisi mutlaka geçmelidir.

Not : Boşanma durumunda velayet kararı da ibraz edilmelidir.

 • ÖĞRENCİ BELGESİ

Kişinin öğrenim gördüğü okuldan öğrenci belgesi aslı gerekmektedir.

 • DİLEKÇE

Başvurusahiplerinin anne ve babası tarafından imzalanangidiş dönüş tarihleri ve garanti ibaresinin yer aldığı bir dilekçe ibraz etmeleri gerekmektedir. (Sempa’dan temin edilebilir)

 • MADDİ EVRAKLAR (Veliye ait olmalı)
 1. Çalışanlar için;

İşveren Yazısı: İngilizce olmalıdır.

Görevi, işe başlama tarihi,maaş tutarı ve işverenin çalışanın Türkiye’de görevine devam ettiğine dair taahhüdünü içeren antetli kağıda imzalı ve kaşeli belge,

Son 3 aya ait maaş bordrosu.

SGK İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Hizmet Dökümü

Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı.

Vergi Levhası kopyası.

Resmi Gazete kopyası.

İmza Sirküleri kopyası.

2. Şirket Sahipleri için;

Ticaret ve SanayiOdası Kaydı.

Vergi Levhası kopyası.

Resmi Gazete kopyası.

İmza Sirküleri kopyası.

3.Emekliler için;

Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı).

 • BANKA DÖKÜMÜ

Son 3 aya ait banka hesap cüzdanı veya dökümü sunulmalıdır.

 • MAAŞ BORDROLARI

Son 3 aya ait kaşeli imzalı maaş bordroları ibraz edilmelidir.

    *İstenilen belgeler yeni tarihli olmalıdır.
 **İş evrakları ile banka dökümleri aynı kişiye ait olmalıdır.
***Konsolosluğun ek evrak isteme hakkı bulunmaktadır.