Amerika Yetişkin Öğrenci Vizesi

DİL OKULU ÖĞRENCİSİ İÇİN AMERİKA VİZESİ

1- DS  160  göçmen olmayan başvuru formu  online olarak doldurulacaktır.    (Sempa Yurtdışı Eğitim tarafından online olarak doldurulacaktır.)

2- Amerika vizesi ücreti evraklar ile beraber Sempa Yurtdışı Eğitim’e teslim edilecektir

3- En az 1 yıllık geçerli pasaportunuzun ilk 4 sayfasının, varsa en son uzatma tarihinizin olduğu sayfanın fotokopisi

4- Varsa daha önce almış olduğunuz Amerikan vizelerinizin bulunduğu sayfaların fotokopileri.

5- Amerika  vizesi standartlarına göre 5×5 ebatlarında 2 adet resim. Ayrıca fotoğrafçınızdan  CD formatında isteyip evraklarla beraber yada mail yoluyla Sempa Yurtdışı Eğitim’e ulaştırınız.

Fotoğrafın boyutu 240 kb olmalıdır. (info@sempaedu.com )

6- Seyahat  süresini  içine alan 30.000 Euro teminatlı seyahat sağlık poliçesi.

7- Okul kabul yazısı (konaklama detayları, eğitim süresini  açıklayan belge)  (Sempa tarafından verilmektedir.)

8- Öğrencinin aile gelir belgeleri

*İş yeri sahibi ise; banka hesap cüzdan fotokopileri, gayrimenkul tapu fotokopileri,şirketin ticari sicil gazetesi,vergi levhası,imza sirküleri,faaliyet belgesinin fotokopileri

* Bordrolu çalışan ise; son 3 aylık maaş bordrosu fotokopisi ,son 4 aylık  sigorta bildirgesi fotokopisi,banka hesap cüzdan  fotokopileri, gayrimenkul tapu fotokopileri ,ailenin çalıştığı şirketin ticari sicil gazetesi,vergi levhası,imza sirküleri, faaliyet belgesinin  fotokopileri,

9- Öğrenci ise okuldan alınmış yeni tarihli öğrenci belgesi, mezuniyet belgesi

10- F1 (Dil okulu öğrencisi olarak https://www.fmjfee.com/i901fee/index.jsp  – linkinden kredi kartınızla 200$ ödeyiniz ve ödeme sonunda belgenin çıktısını alıp vize evraklarınıza ekleyiniz.