Fransa Öğrenci Vizesi

FRANSA VİZESİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

ÖN BİLGİ: Reşit olmayan kişilerin imzalarını yasal velileri atmalıdır. Hem anne-hem babanın online olarak dolduracağımız formu imzalaması gerekecektir. Başvuru sahibinin masraflarını bir başkası karşıladığında (anne, baba), o kişiye ait finansal ve mesleki belgeler dosyaya eklenmelidir. İş belgeleri ile banka dökümü aynı kişiye ait olmak zorundadır.
  1. Ana Belgeler

*Dikkatlice doldurulmuş başvuru formu.

*Pasaportun aslı; öngörülen dönüş tarihinden sonra en az üç ay geçerli olmak zorundadır. İçerisinde en az 2 adet boş vize sayfası bulunmalıdır.

*Yeni pasaportun ve varsa daha önceden alınmış eski pasaportların bütün işlenmiş sayfalarının fotokopileri (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, varsa vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.)

*Kimlik fotokopisi.

*Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, beyaz fonlu 2 fotoğraf

*Tüm seyahat süresini kapsayan, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30000 € teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlidir ibaresi bulunan bir seyahat sağlık sigortası. (Sempa tarafından eklenecektir)

 *Öğrenci belgesi (Okuldan İngilizce olarak alınmalı) Vukuatlı nüfus sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmalıdır)

*Muvafakatname; noterden alınan anne baba imzalı olarak alınmalı. Muvafakatnamede mutlaka ülke bilgisi, hangi amaçla gideceği ve tarih yer almalıdır:

 ‘………………….…. TC numaralı kızımız/oğlumuz olan …………………………… Temmuz ayında FRANSA’ya eğitim amacı ile tek başına gidebilir. ‘

 *Noterden onaylı anne-baba imzalı yetki yazısı alınmalı. Başvuruda yanında bulunacak kişinin bilgileri bu yazıda yer almalıdır:

 ‘………………….…. TC numaralı kızımız/oğlumuz olan ……………………………, vize başvurusunu ……………….. TC numaralı ……………… ile yapabilir, bu kişi sonuçlanan pasaportu teslim alabilir ve bu kişinin öğrencimin başvurusu sırasında ve parmak izi verirken imza atma yetkisi bulunmaktadır.’

 

2. Eğitim, Ulaşım ve Konaklamaya İlişkin Belgeler

*Okul davetiye ve kabul kağıdı (Sempa tarafından eklenecektir)

*Gidiş dönüş uçak rezervasyonu

*Konaklama evrakları 

3. Finansal Durumu Gösterir Belgeler (Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler)

*Bankadan alınmış kaşeli ve imzalı, son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren şahıs veya şirket hesap dökümü.

*Başvuru sahibinin Fransa’da kalacağı süre boyunca masraflarını karşılayacak günlük 120 € luk tutarı gösteren bir banka hesabı sunması zorunludur.

*Düzenli gelir gösterir belgeler; son 3 aya ait maaş bordrosu, emekli maaşı, gayrimenkul kira gelirleri vb.

*Varsa, tapu/ruhsat fotokopileri.

 

4. Mesleki Belgeler

Çalışanlar için;

*İşveren Yazısı: İngilizce olmalıdır.

*Görevi, işe başlama tarihi, maaş tutarı ve işverenin çalışanın Türkiye’de görevine devam ettiğine dair taahhüdünü içeren antetli kağıda imzalı ve kaşeli belge,

*Son 3 aya ait maaş bordrosu.

*SGK İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Hizmet Dökümü

*Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı.

 *Vergi Levhası kopyası.

*Resmi Gazete kopyası.

*İmza Sirküleri kopyası.

 

Şirket Sahipleri için;

*Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı.

*Vergi Levhası kopyası.

*Resmi Gazete kopyası.

*İmza Sirküleri kopyası.

 

Emekliler için;

*Emekli maaşını gösterir belge (Banka hesap özeti veya emekli cüzdanı).

 

*İstenilen belgeler yeni tarihli olmalıdır.

**Konsolosluğun ek evrak isteme hakkı bulunmaktadır.