İngiltere Öğrenci Vizesi

İNGİLTERE VİZESİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

 •  Yaz okulu için online vize başvuru formu, Sempa Yurtdışı Eğitim tarafından, evraklarınızın tesliminden sonra Sempa yetkilileri tarafından doldurulmaktadır.
 • En az 1 yıl geçerliliği olan pasaport. Gidiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliğinin olması gereklidir. 
 • Eğer varsa eski pasaportların fotokopileri eklenmelidir.
 • Sempa’ya vize formunuzun doldurulabilmesi için sadece 1. ve 2. sayfaların fotokopilerini teslim ediniz.         (Vize görüşmesine giderken pasaportunuzun aslını yanınızda götürmeyi unutmayınız.)
 • Daha önce İngiltere ya da herhangi bir ülkeden vize aldıysanız, eski vizelerinizin fotokopileri
 • Öğrencinin nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi
 • Resim istenmemektedir.
 • Anne veya babadan yurtdışına çıkmasına izin verdiğine dair yazı. Örneği Sempa’dan temin edilebilir.
 • Vize Harcı + vize hizmet bedeli (Sempa Yurtdışı Eğitim’e vize evrakları ile beraber elden nakit olarak teslim edilecektir.)
 • İngiltere’den üniversite/okul/kolejden alınan geçerli bir kabul mektubu.(Acceptance)  (Sempa Yurtdışı Eğitim tarafından verilir)
 • Kurs ücreti ödendi yazısı. (Sempa Yurtdışı Eğitim tarafından verilir.)
 • Maddi Durumu Gösterir Belgeler (Ebeveyn/Yasal velinin)

* Son 3 aylık maaş bordrosu veya gelirini gösterir belgeler (emekli kartı fotokopisi gibi)

* SGK  hizmet döküm belgesi ve işe giriş bildirgesi

* Eğer iş sahibi ise, firmanın belgeleri:

– Ticaret Odası kaydı (Faaliyet belgesi) fotokopisi. Tercihen İngilizce olarak alınmalıdır.

– En son vergi levhasının fotokopisi,

– Şirket imza sirküleri fotokopisi

-Ticaret sicil gazetesi kuruluş maddelerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi

 • Son 6 aylık banka hesap dökümü veya bakiye gösteren banka mektubu. (İnternet dökümü kullanılabilir)
 • Malvarlığı varsa, bunu kanıtlayıcı belgeler. (Tapu & araba ruhsat fotokopisi, kira kontratı, banka faiz geliri)
 • Öğrenci belgesi (öğrencinin okumakta olduğu okulundan alınır.)
 • Vukuatlı nüfus sureti.(Nüfus müdürlüğünden, öğrenci adına alınır.)
 • Noterden çıkartılacak, öğrencinin yurtdışına çıkması için, anne ve babasının imzalarının bulunduğu yeni tarihli muvafakatname ve fotokopisi
 • Sempa Yurtdışı Eğitim tarafından hazırlanan muvafakatnamenin İngilizce tercümesi. (Noter tasdiki yapılmaz.)

*** Belgelerin gerekli İngilizce’ye tercümeleri Sempa Yurtdışı Eğitim tarafından yapılmaktadır.

 *** İngiltere Schengen ülkesi olmadığından, yeşil pasaport sahipleri de vizeye başvurmak ve vize ücreti  ödemekle yükümlüdürler.

 *** Konsolosluğun ek evrak isteme hakkı saklıdır.