Kanada Öğrenci Vizesi

KANADA VİZESİ GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Ana Belgeler

*Pasaportun aslı:10 yıldan eski olmamalı, içerisinde 2 adet boş vize sayfası bulunmalı ve planlanan dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha fazladan geçerlilik süresi olmalıdır.

*Yeni pasaportun ve varsa daha önceden alınmış eski pasaportların bütün işlenmiş sayfalarının fotokopileri (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, varsa vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.).

*Kimlik fotokopisi.

*2 adet kriterlere uygun fotoğraf.(Biometrik 3.5-4.5 cm boyutlarında )

*Tüm seyahat süresini kapsayan, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acilhastane bakımı masraflarını kapsayan, 30000 € teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlidir ibaresi bulunan bir seyahat sağlık sigortası. (Sempa)

  1. Ulaşım ve Konaklamaya İlişkin Belgeler

*Seyahat amacını ve planını ayrıntılı olarak anlatan dilekçe

*Gidiş-dönüş uçak rezervasyonu veya ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler. (Sempa)

*Tüm seyahat süresini kapsayan onaylı otelin açık adresinin, iletişim bilgilerinin ve giriş-çıkış tarihlerinin bulunduğu otel rezervasyonu veya seyahat planını gösterir belgeler. (Sempa)

  1. Finansal Durumu Gösterir Belgeler (Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler)

*Bankadan alınmış kaşeli ve imzalı, son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren şahıs ve şirket hesap dökümü.

*Düzenli gelir gösterir belgeler; son 3 aya ait maaş bordrosu (imzalı-kaşeli) , emekli maaşı, gayrimenkul kira gelirleri vb.

*Varsa,Türkiye’deveya Avrupa’daki gayrimenkul belgeleri (tapu ve ruhsat fotokopileri).

*Nüfus müdürlüğündenalınantamtekmilvukuatlı nüfus kayıtörneğive İkametgahBelgesi Annebabakardeşeşveçocuklargörünecekyerleşimyeri mutlaka görünmeli (Yerleşimyeri görünmeyen durumlarda ikametgah sunulmalıdır. )

4.Mesleki Belgeler

a) Çalışanlar için;

İşveren Yazısı:

Görevi, hangi şehir ve şubede çalıştığı, işe başlama tarihi, maaş tutarı, izin süresi ve işverenin çalışanın Türkiye’de görevine devam edeceğine dair taahhüdünü içeren antetli kağıda imzalı ve kaşeli belge.

Son 3 aya ait maaş bordrosu.(Islak imzalı ve kaşeli) SGKİşe GirişBildirgesi veSGKHizmetDökümü(4A/4B/4C). Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı.

Vergi Levhası kopyası. Ticari sicil gazetesi kopyası. İmza Sirküleri kopyası.

Faaliyet belgesi kopyası.

b) Şirket Sahipleri için;

Şirketin antetli kağıdına yazılmış imzalı-kaşeli dilekçe. Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı.

Vergi Levhası kopyası. Ticari sicil gazetesi kopyası.. İmza Sirküleri kopyası.

Faaliyet belgesi kopyası.

c) Devlet Memurları için;

Kurum çalışma yazısı Kurum izin yazısı Kurum Kimlik Kopyası

Son üç aya ait maaş bordrosu ıslak imzalı ve kaşeli

d) Emekliler için;

Emekli maaşını gösterir belge (son 3 aylık banka hesap özeti ıslak imzalı-kaşeli ve emekli cüzdanı). SGK dan emekli maaşı aldığına dair belge.

e) Çiftçiler için;

Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi ve arsa tapu fotokopileri. f)         Öğrenciler için;

Öğrenci belgesi. (Okuldan alınmış imzalı-kaşeli)

Seyahat masraflarını karşılayacak kişiye ait finansal ve mesleki belgeler(madde 3 ve 5 ) ve dilekçe. (Öğrenciler öncelik olarak anne-babalarını sponsor göstermelidir.)

 

!! Reşit olmayanlar için (18 yaş altı);

*Vukuatlı nufüs kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden alınmalıdır) Öğrenci Belgesi. (Okuldan alınmış imzalı-kaşeli) Ebeveynlerinin noter tasdikli Muvaffakatname

*Seyahat masraflarını karşılayacak kişiye ait (anne, baba, akraba gibi) finansal ve mesleki belgeler ve dilekçe. (Öğrenciler ve çalışmayanlar öncelik olarak anne-babalarını sponsor göstermelidir.)

!!Yabancı Uyruklu Vatandaşlar için; Türkiye’de oturma ve çalışma

*Oturma izninin en az 6 ay geçerli olması ve planlanan seyahat dönüşünden sonra en az 3 ay daha geçerli olması gerekmektedir.

 

 *İstenilen belgeler yeni olmalıdır. Belgelerin aslı sunulmalıdır.

**Bunların dışında ek belgeler de istenilebilir.